1. Wprowadzenie
 2. Cenimy sobie zaufanie Użytkowników i z najwyższą powagą podchodzimy do kwestii ich prywatności w trakcie korzystania z serwisu internetowego stanowiącego własność firmy Planet Escape Marcin Molicki. Z tego powodu dbamy o bezpieczeństwo pozyskiwanych, przetwarzanych i wykorzystywanych danych Użytkowników oraz przechowywania danych.

  Poprzez niniejszy dokument umożliwiamy Użytkownikom zapoznanie się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Planet Escape Marcin Molicki. Ponadto zapewniamy, że każdy Użytkownik ma zagwarantowane bezpieczeństwo jego danych osobowych, a mechanizmy, które to umożliwiają staramy się na bieżąco aktualizować i doskonalić.

  Jednocześnie gwarantujemy, że nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych Użytkowników. Ponadto Użytkownik sam decyduje o pozostawieniu nam takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Dane te służą nam do kontaktu z Użytkownikiem w celu świadczenia usług organizatora turystyki i pośredników turystycznych.

  Użytkownik powinien pamiętać, że korzystając z naszego serwisu zgadza się z zasadami i procedurami wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie określającym naszą politykę prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z poniższymi założeniami, nie powinien korzystać z Serwisu.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności pozostajemy do dyspozycji Użytkowników i zachęcamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w następującej zakładce naszego serwisu: http://planetescape.pl/kontakt. Użytkownik może również poprosić o usunięcie jego adresu e-mail z prowadzonej przez Planet Escape Marcin Molicki listy mailingowej (adresy e-mail pozostawione w formularzu kontaktowym dodawane są automatycznie do takiej listy), mając jednak na uwadze, że w takim wypadku nie będzie otrzymywał Newslettera rozsyłanego do Użytkowników raz na kilka miesięcy i informującego o działalności naszej firmy, nowych ofertach, atrakcyjnych promocjach.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego Planet Escape Marcin Molicki
 4. W momencie przekazania nam danych osobowych firma Planet Escape Marcin Molicki staje się ich administratorem. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest firma Planet Escape Marcin Molicki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Narzymskiego 22a, 31-463 Kraków posługująca się NIP 6751180589, wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/36/2013, REGON: 122856548, będąca operatorem Serwisu www.planetescape.pl.

  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia usług przez Planet Escape Marcin Molicki. Podanie swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie jest dobrowolne. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w razie woli Użytkownika również numer telefonu. Wymienione dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu widoczne są jedynie dla Administratora i odpowiednio zabezpieczone.

  Dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkowników w Serwisie są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem w celu świadczenia usług organizatora turystyki i pośredników turystycznych oraz do informowania Użytkownika drogą mailową o bieżącej ofercie Planet Escape Marcin Molicki. Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym Serwisu trafiają do odpowiednio zabezpieczonej bazy mailingowej Administratora, którą Administrator gromadzi w celach wyszczególnionych powyżej. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych żadnej firmie zewnętrznej.

 5. Uwaga
 6. Treść „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Planet Escape” może ulec zmianie w dowolnej chwili np. z powodu rozwoju oferty firmy, rozbudowania funkcji i możliwości naszego serwisu internetowego, rozwoju technologii czy nowelizacji odpowiednich przepisów. Wszelkie zmiany publikowane będą w niniejszym dokumencie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Dokument jest i pozostanie ogólnodostępny w Serwisie, którego operatorem jest Planet Escape Marcin Molicki.

Planet Escape
Kraje, które mogą cię zainteresować

Kraje, które mogą cię zainteresować

Planet Escape
Oferty, które mogą cię zainteresować

Oferty, które mogą cię zainteresować