Zapraszamy do udziału w konkursie!

22.08.2018

Zapraszamy do konkursu organizowanego przez biuro podróży Planet Escape i Wydawnictwo Czarne. Do wygrania voucher o wartości 500 zł i książki autorstwa Oli Synowiec ” Dzieci Szóstego Słońca”. Co należy zrobić, aby wygrać? Pod konkursowym postem na naszym profilu na Facebooku umieść zdjęcie ze swojej podróży do Meksyku lub innego kraju Ameryki Łacińskiej i  Środkowej :) Wygrywa to zdjęcie, które otrzyma “lajków”.

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u jest Biuro podróży Planet Escape.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator i Wydawnictwo Czarne.
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu aplikacji konkursowej znajdującej się na profilu Planet Escape (zwanej dalej: “Aplikacją”).
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa od 23 do 29 sierpnia 2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
 • 2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Planet Escape udzielenie zgody aplikacji zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
  3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Planet Escape.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:
 3. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 4. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:
 6. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
 7. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres do korespondencji) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 • 3 Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z aplikacji umieszczonej na fanpagu Planet Escape
 2. Każdy użytkownik jest uprawniony do wielu zgłoszeń
 3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest dodanie zdjęcia z Meksyku lub Ameryki Środkowej w komentarzu pod postem konkursowym
 4. Konkurs przebiega następująco:
 5. a) Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od 23 do 29 sierpnia 2018
 6. b) O wygranej decyduje ilość lajków
 7. c) Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 31 sierpnia 2018
 8. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą facebooka wysyłając wiadomość na adres podany w aplikacji konkursowej
 • 4 Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są: Miejsce – voucher o wartości 500 zł na wycieczkę do Meksyku do wykorzystania w biurze podróży Planet Escape i książka autorstwa Oli Synowiec “Dzieci szóstego słońca” 2. Miejsce – książka autorstwa Oli Synowiec “Dzieci szóstego słońca”
 2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 dni dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
 • 5 Prawa Autorskie i inne
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do załączonego tekstu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres info@planetescape.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

 

Planet Escape
Kraje, które mogą cię zainteresować

Kraje, które mogą cię zainteresować

Planet Escape
Oferty, które mogą cię zainteresować

Oferty, które mogą cię zainteresować