Gwarancja ubezpieczeniowa Planet Escape zwiększona do 250 tys. EUR!!!

29.05.2017

Pragniemy poinformować, że zwiększyliśmy sumę gwarancji ubezpieczeniowej, z 90 000 EUR na kwotę 250 000 EUR.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • Pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsc wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
  • Pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznej w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • Pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, stosowanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej można pobrać z naszej strony – klik.

Zespół Planet Escape

Planet Escape
Kraje, które mogą cię zainteresować

Kraje, które mogą cię zainteresować

Planet Escape
Oferty, które mogą cię zainteresować

Oferty, które mogą cię zainteresować